"Je kunt de problemen in je leven niet oplossen met dezelfde soort gedachten als die waarmee de problemen zijn gecreëerd."


Goed doel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De fraaie definitie die het VNO-NCW hanteert: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor people, planet en profit in evenwicht is. Veranderingen in de omgeving van de onderneming en de onderneming zelf maken maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een dynamisch proces.”Wat men dan eigenlijk probeert te doen, is te leven in evenwicht met de omgeving. De vroegere mens deed dat in evenwicht met de natuur. Gelukkig is dat idee dus weer terug. Dit vind je terug in de werkwijze van Werk & Geluk richting mensen en richting organisaties.

Speerpunten Werk & Geluk en en MVO

  • Vol aandacht, respect en inzet met elkaar om te gaan
  • Integer zaken te doen
  • Volledige openheid van zaken te geven over tarieven, berekeningen en winst
  • 5% van de winst wordt gereserveerd voor aanplant van nieuwe bomen
  • 10% van de winst wordt gegeven aan een goed doel

HartenhoeveZorgmanege HartenHoeve
Het goede doel van Werk & Geluk is Zorgmanege Hartenhoeve. HartenHoeve biedt dagbesteding voor een ruime doelgroep. Zo is er overdag plaats voor dagbesteding voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, psychische problematiek, (ex) verslaafden en (ex) gedetineerden waaronder taakgestraften. De dagbesteding bestaat voornamelijk uit, paarden verzorgen en terreinonderhoud, in de breedste zin. Een organisatie waar ze de hoop op een nieuwe manier van samenleven en samenzijn tot leven brengen. Lees meer op: www.hartenhoeve.nl